Cookie Policy

This website works best using cookies. You can find out more and change your settings any time but by continuing you agree to this.

 
Council Services:

Vítejte

Věříme, ?e ka?dý by měl mít spravedlivý a rovnoprávný přístup k informacím a slu?bám, bez ohledu na:

 • rasu:
 • pohlaví;
 • věk;
 • etnický původ;
 • sexuální orientaci;
 • nábo?enství nebo přesvědčení;
 • národnost;
 • rodinný stav; nebo
 • handicap.

Jak vám mů?eme pomoci

Mů?eme vám pomoci, jestli?e:

 • nemluvíte a/nebo neumíte číst anglicky;
 • jste nevidomý(-á) nebo máte vadu zraku; nebo
 • jste neslyšící nebo máte vadu sluchu

Na po?ádání poskytujeme informace v různých jazycích a v různých formátech.

Mů?eme vám poskytnout:

 • překladatelské a tlumočnické slu?by (včetně znakové řeči);
 • Braillovo písmo, zvětšené písmo, audio kazety a elektronické formáty (disk/CD); a
 • indukční naslouchátka nebo přenosné hlasové systémy uvnitř budov městského úřadu.


Neumíte anglicky - není problém!
Tel: 01522 782245 česky
Obecní úřady v hrabství Lincolnshire pečují o své klienty.  Chceti-li s někým mluvit česky, prosím vytočte výšw uvedené číslo.

Visit Your Lincolnshire

Information is provided grouped around your postcode. So if you want to know who your County Councillor is, or your District Councillor, or what parish you are in you will find that information here - amongst a growing list of postcode centred information.

Learn more

Did you find what you were looking for?

Please give us your name, email address and any comments you have.

Last updated: 28 March 2014

Bookmark with:

What are these?

 
 

Powered by Webstructure.NET