Cookie Policy

This website works best using cookies. You can find out more and change your settings any time but by continuing you agree to this.

 
Council Services:

Vítejte

Věříme, ?e ka?dý by měl mít spravedlivý a rovnoprávný přístup k informacím a slu?bám, bez ohledu na:

 • rasu:
 • pohlaví;
 • věk;
 • etnický původ;
 • sexuální orientaci;
 • nábo?enství nebo přesvědčení;
 • národnost;
 • rodinný stav; nebo
 • handicap.

Jak vám mů?eme pomoci

Mů?eme vám pomoci, jestli?e:

 • nemluvíte a/nebo neumíte číst anglicky;
 • jste nevidomý(-á) nebo máte vadu zraku; nebo
 • jste neslyšící nebo máte vadu sluchu

Na po?ádání poskytujeme informace v různých jazycích a v různých formátech.

Mů?eme vám poskytnout:

 • překladatelské a tlumočnické slu?by (včetně znakové řeči);
 • Braillovo písmo, zvětšené písmo, audio kazety a elektronické formáty (disk/CD); a
 • indukční naslouchátka nebo přenosné hlasové systémy uvnitř budov městského úřadu.


Neumíte anglicky - není problém!
Tel: 01522 782245 česky
Obecní úřady v hrabství Lincolnshire pečují o své klienty.  Chceti-li s někým mluvit česky, prosím vytočte výšw uvedené číslo.

Did you find what you were looking for?

Please give us your name, email address and any comments you have.

Last updated: 13 October 2014

Bookmark with:

What are these?

 
 

Powered by Webstructure.NET